Soorten riet

Riet is een plantensoort die het beste groeit op de grens van water en land. Zoals langs meren, plassen, sloten, rivieren en kanalen. Riet dat geschikt is als dekriet voor een rieten dak moet afkomstig zijn uit een zoet water gebied. 

In Nederland komt riet uit: Friesland, Noord Holland, Stellendam, Nieuwkoopse plassen, de grote rivieren en vooral uit de kop van Overijssel (de Wieden en de Weerribben in de omgeving van Giethoorn, Vollenhove en Belt-Schutsloot). 

Ongeveer de helft van het in Nederland verwerkte riet komt uit het buitenland. Riet wordt ingevoerd uit landen als Duitsland, Hongarije, Oostenrijk, Roemenië, Turkije, Oekraïne, China, Estland, Polen en Rusland. 

De riet inkopers (de riethandel) gaat jaarlijks kijken en kwaliteits controles uitoefenen in de landen waar wij het riet kopen. Hier worden vervolgens goede afspraken gemaakt en word het riet op transport naar Nederland gezet.