Historie

Het begon allemaal omstreeks 1900 toen A.Brasjen een schip kocht voor de handel in turf, kolen en riet. De turf kwam in die tijd uit de veen koloniën en het riet uit de wieden en Friesland. Al deze goederen werden jaren lang door het Apeldoorns kanaal naar Heerde en Vaassen vervoer waar het opgeslagen werd in houten schuren. Waar de turf en kolenhandel uit de tijd raakten werd de riethandel steeds groter. In 1960 heeft MW Brasjen de riethandel van zijn vader overgenomen en omstreeks die tijd heeft hij ook riethandel Klement overgenomen. In 1977 vond nog een overname plaats hier was het riethandel Dubbeldam. Met de overname van Dubbeldam werd ook het rietmaaien op de scheelhoek tot 2010 gedaan. De reden dat wij hier mee gestopd zijn is de achteruit gang van de riet kwaliteit en de voldoende aanvoer van riet uit China, waardoor wij voldoende in vraag naar kwalitatief goed riet kunnen voorzien.